Deze website gebruikt cookies

Voor het functioneren van de website en om de website te kunnen verbeteren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Geeft u toestemming voor het gebruik van cookies?
Lees meer over cookies

logo ez
Mooiste Natuurgebied van Nederland
Mooiste Natuurgebied van Nederland

Weerribben - Wieden


Weerribben-Wieden is uniek in Nederland en de wereld. Het verbindt een mozaïek van cultuurhistorie en landschappen. Van hoog naar laag, van droog naar nat, van zoet naar zout, van zand naar klei en veen. Nergens anders worden die overgangen van Nederland zo duidelijk zichtbaar. Wisselende landschappen, met bijpassende verhalen, die door Weerribben-Wieden met elkaar worden verbonden. Hier spelen zich de historische verhalen af over de Spaanse oorlog, de Hanze, de handelsroutes, de ontginningen en het begin van de welvaartsstaat.

Weerribben-Wieden is het grootste zoetwatermoeras van Noordwest-Europa. Het is door de mens gemaakt. Met de voeten in het veen en de handen in het riet. Turfstekers van vroeger en rietlandbeheerders van vandaag vormden en vormen met hun blote handen het landschap.

Weerribben-Wieden kent een zeer rijke en gevarieerde natuur. De natuur is van internationale waarde en dit uit zich in de ‘kwaliteitskeuren’: Nationaal Park Weerribben-Wieden, Natura 2000 Weerribben, Natura 2000 Wieden, gecertificeerd in het kader van het Europees diploma voor excellent natuurbeheer en het Europarc handvest voor duurzaam toerisme.

Weerribben-Wieden ligt in het hart van Nederland. Kijk vanuit de Grote Kerk in Steenwijk om je heen en de variatie is bijna tastbaar. Kijk richting Zuidwest-Drenthe en laagveen verandert in hoge zandgronden, kijk richting Fryslân en zie een robuust zoetwatermoeras met otters, kijk richting de Noordoostpolder en oud land verandert in nieuw land en kijk richting Zwolle en zie de stadjes en de handelsgeest. Binnen een straal van 40 kilometer een enorme variatie in natuur, landschap en cultuurhistorie. Daal af van de toren en ontdek en beleef het verhaal van Nederland in Weerribben-Wieden.

Bekijk hier de Facebookpagina, de Tweets, het Instagram account en de website van Weerribben- Wieden.

Stem nu
Volg ons op:
facebook-f-256
instagram-256
twitter-256-groter
pinterest-256
bottom